Практичне водіння

           Особливістю фахової підготовки курсантів, які проходять навчання по керуванню автомобілем, на наш погляд, є те, що пізнання, розвиток, закріплення і набуття рівня в керуванні проходить протягом усієї підготовки з дисципліни “Водій автотранспортних засобів категорії В і С”. Програма дисципліни включає розділи з будови автомобіля, безпеки руху, Правил дорожнього руху. Останнім етапом підготовки курсантів є керування автомобілем, завдяки чітко організованому семестровому курсу навчання. Причому, кожний попередній етап підготовки з керування автомобілем обов’язково повинен бути відпрацьований і необхідний для досягнення цілей наступного етапу. До початку занять кожний курсант повинен мати медичну довідку відповідної категорії. Навчання водінню включає загальні, контрольні і спеціальні вправи власне для навчання, а також для вдосконалення професійної майстерності. Вправи повинні бути відпрацьованими для набуття навичок умілого і безпечного керування автомобілем. Особливого значення набуває початкова підготовка. Підготовка буде успішною, в процесі формування початкових навичок будуть застосовані найбільш доцільні форми і методи
навчання водінню автомобіля. 
         При відпрацюванні вправ з керування автомобілем курсанти повинні навчитись майстерності, тактиці й економічності керування автомобілем. 
         Майстерність керування автомобілем  досягається відпрацюванням стійких і правильних навичок керування  автомобілем, набуттям знань і чітким виконанням Правил дорожнього руху, відмінним
розумінням техніки управління.
        Тактика керування автомобілем у курсанта виробляється в процесі навчання. Це передбачає своєчасне орієнтування, прийняття єдиного правильного рішення у будь-якій ситуації, яка склалася, забезпечує необхідність постійно бути обачним за кермом автомобіля, який є засобом
підвищеної небезпеки.
         Економічність керування – це уміння технічно грамотно експлуатувати автомобіль з  найменшими витратами експлуатаційних матеріалів і мінімальним зносом матеріальних ресурсів. При цьому курсант повинен уміти своєчасно і якісно в повному обсязі проводити контрольний огляд і щоденне технічне обслуговування автомобіля, виявляти і ліквідовувати технічні несправності.
На заняттях по керуванню автомобілем по дорогах у населених пунктах і поза ними курсант повинен знати і виконувати вимоги Правил дорожнього руху (п. 24.3), а згідно з п. 1.9 особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно із законодавством, що безперечно вимагає бути уважним і зосередженим під час занять.
         При навчанні керуванню автомобілями курсантам необхідно знати, що автомобіль є  транспортним засобом підвищеної небезпеки, тому необхідно знати й безперечно виконувати вимоги техніки безпеки, які наведено в додатку 
       Перед кожним практичним заняттям по керуванню автомобілем курсант повинен обов’язково знати зміст наступних вправ, порядок їх виконання, вимоги техніки безпеки та зміст відповідних розділів Правил дорожнього руху (ПДР); ці знання повинні бути перевірені на контрольному занятті. 
       Курсанти, які не знають змісту (вимог) необхідного розділу ПДР, до занять по практичному керуванню не допускаються. Вони займаються в класі, додатково самостійно опановуючи Правила дорожнього руху.

Немає коментарів:

Дописати коментар